Egészség

Fejlődés a mellnagyobbító beavatkozások terén

Fejlődés a mellnagyobbító beavatkozások terén

A mell a nőiesség szimbóluma, a szexuális identitás kifejeződése. Lapos, fejlődésében visszamaradt vagy a normálishoz képest eltéréseket mutató keblekkel együtt élni komoly pszichés terhet jelenthet egy nő számára. Érthető hát, hogy egyre többen vesznek igénybe mellnagyobbító plasztikai sebészeti beavatkozást.

A műtéten átesett páciensek mind nagyobb százaléka nyilatkozik úgy, hogy tökéletesen elégedett a mellein végrehajtott beavatkozás eredményével. Ez annak köszönhető, hogy főként az utóbbi tíz évben az alkalmazott technikák és maguk az implantátumok is jelentős fejlődésen mentek keresztül. Azok a páciensek, akik mellimplantátum behelyezését kérik az orvostól, általában két típusba sorolhatók. Az egyik csoportba tartoznak azok, akik a mell teljes hiányától szenvednek, vagy mellük visszamaradt a fejlődésben, a másik csoportba tartozók megváltozott küllemű, általában a szoptatás során vagy jelentős súlyvesztés következtében megereszkedett, formájukat vesztett mellüket szeretnék rendbe hozatni. Az egyre jobb minőségű implantátumoknak köszönhetően az eredmény optikai hatásában egyre természetesebb lesz, ezért a páciensek pszichésen is könnyebben fogadják el az „új” melleket, könnyebben áll helyre női identitásuk. Mivel minden nő más és más, ugyanazok a technikák és anyagok más és más eredményt nyújtanak minden esetben. Ezért a modern sebészeti megközelítés lényege két alappilléren nyugszik: kerülni kell a sematikus megoldásokat, és a rendelkezésre álló technikákat mindig személyre szabottan, a páciens adottságainak megfelelően kell alkalmazni.

FEJLŐDÉS A SEBÉSZETI TECHNIKÁK TERÜLETÉN

Az alkalmazható technikák tekintetében az orvosnak a lehetőségek széles spektruma áll rendelkezésére. Döntését mindig a páciens morfológiai adottságainak és igényeinek figyelembevételével kell meghoznia. Minden egyes esetben mérlegelnie kell:
• hol ejt vágást, milyen irányból helyezi be az implantátumot,
• hová helyezi be az implantátumot (a mellizom alá vagy fölé),
• milyen implantátumot választ a mell megnagyobbítására.

Az implantátum behelyezésének iránya

A bimbóudvari metszés

A klasszikusnak mondható technika több előnnyel bír:
• a műtéti területhez könynyű hozzáférést biztosít.
• Megoldást jelent azokban az esetekben, amikor például a mell erőteljes megereszkedése vagy aszimmetriája miatt két különböző metszésen keresztül két különböző helyre kell implantátumot behelyezni a mell formájának korrekciója érdekében.
• Az implantátum cseréje esetén is könnyű hozzáférést nyújt.
• Előnye továbbá, hogy hegesedési problémákkal és szövődményekkel e metszésnél a legritkább esetben kell számolni. A bimbóudvar területén a heg általában nagyon szépen gyógyul.
Ez a metszéstípus ellenben nem ajánlott abban az esetben, ha a bimbóudvar túl kicsi, főleg ha a páciens nagy térfogatú implantátum behelyezését kéri.

A hónalji metszés

A metszés rendkívüli előnye, hogy a beavatkozást követően a mell területén semmiféle heg nem keletkezik. Főként azokban az esetekben lehet ezt a metszést választani, ha az implantátum kis mellű páciensnél a mellizom mögé kerül behelyezésre. Nem minden esetben választható ez a metszés akkor, ha a mell hypotrófi ájához (alulfejlettségéhez) vagy aszimmetriájához ptózis (a mell megereszkedése) is társul. Nem ajánlott ez a metszés abban a ritka esetben sem, ha a páciens különösen nagy térfogatú implantátumot akar behelyeztetni. Ez utóbbi esetben mindig olyan metszést kell választani, amely lehetővé teszi az implantátum beültetési helyének közvetlen láthatóságát, ellenőrizhetőségét. Az utóbbi években azonban rendelkezésre állnak már olyan videoendoszkópos berendezések, amelyek segítségével az implantátum beültetésének helye indirekt módon akkor is megtekinthető, figyelemmel kísérhető, ha a vágás helye ezt egyébént nem tenné lehetővé. Az endoszkópos ellenőrzés lehetősége nagy segítséget jelent a sebésznek minden olyan esetben, amikor a páciens ragaszkodik hozzá, hogy a mellkasán semmiféle heg ne maradjon.

A mell alatti metszés

Ez a vágás nyújt legközvetlenebb hozzáférést az orvos számára a műtéti területhez. Előnye továbbá, hogy a heg a mell és a mellkas találkozásánál található redőben észrevétlenül megbújik, és a mell látható felületén, valamint a bimbóudvar területén nem marad helye vágásnak. Egyszerű, közvetlen, az implantátumok cseréjét is könnyen lehetővé tevő eljárás. Különösen jól alkalmazható azoknak a pácienseknek az esetében, akiknél a mell alatti redő erőteljesebb (enyhe fokú ptózis áll fenn), mert ilyenkor a heg álló és ülő helyzetben teljesen eltűnik a mell alatt, és csak fekvő helyzetben válik láthatóvá. Az implantátum behelyezésének ez az iránya azonban nem javasolt, ha a páciensnek nincs megfelelő mell alatti redője (fiatal páciens esetében, akinél ptózis még nem áll fenn, vagy a mell teljes hiánya, hypotrófiája esetén). Azokban az esetekben is kerülendő ez a választás, amikor a páciensnek ismert hajlama van a keloidos hegképződésre. Nagy volumenű implantátumok behelyezéséhez azonban különösen jó megoldást kínál ez a metszés. Ezért is alkalmazzák előszeretettel például az Egyesült Államokban, ahol az amerikai ízlésnek megfelelően gyakran van igény nagyméretű implantátumok beültetésére.

Az implantátum behelyezése

Az implantátumot az orvos a lehető legtermészetesebb hatás elérésének és az implantátum megfelelő védelmének kettős szempontját figyelembe véve beültetheti:
• a mellizom elé (azaz a mellmirigy mögé),
• vagy a mellizom mögé.

A mellizom elé behelyezett implantátum

Erre a választásra akkor van lehetősége az orvosnak, ha a páciens megfelelő volumenű mellmirigy-állománnyal rendelkezik, és van valamelyes zsírréteg is a bőr alatt. A mellizom elé beültetett implantátum kevesebb fájdalommal jár az operációt követően, és gyorsabb felépülést tesz lehetővé. Amennyiben lehetséges, a sebészek előszeretettel választják ezt a megoldást. Tekintettel arra, hogy ennél a beültetési módnál az implantátumot nem érinti közvetlenül a mellizom mozgása, lényegében egyáltalán nem kell számolni az implantátum elmozdulásának veszélyével. Amennyiben megfelelő mennyiségű saját mellmirigyállománya van a páciensnek, az implantátum szépen beilleszkedik a saját szövetek közé, és valóban természetes hatást kelt.

A mellizom mögé behelyezett implantátum

Ezt a megoldást részesítik előnyben a sebészek a vékony testalkatú vagy kifejezetten sovány pácienseknél, akiknek kevés a saját mell-mirigy- és zsírszövet-állományuk a bőr alatt. Ha az ilyen morfológiai felépítésű páciensek esetében a mellizom elé ültetik be az implantátumot, azt a saját szövetek nem tudják megfelelően körülfogni, lefedni, ezért a szélei láthatóak maradhatnak, és ettől a mell természetellenes, „művi” hatást kelt. Fontos tudni, hogy akár a mellizom elé, akár mögé ültetik be az implantátumot, az egyik esetben sem befolyásolja a szoptatási képességet és a mellmirigy természetes funkcióinak zavartalan működését.

Az implantátum kiválasztása: méret és forma

A méret

Ez a kérdés gyakran képezi tárgyát az orvos és a páciens közötti megbeszéléseknek. A megfelelő méret ugyanis egy olyan tényező, amely alapvetően befolyásolja a páciens elégedettségét. Az implantátum méretével kapcsolatos döntés során tekintetbe kell venni:
• a páciens súlyát, magasságát, a mellkas körméretét,
• a testalkatot (vékony, sovány, normál vagy teltebb alkat),
• a mell jellegét, alulfejlettségének mértékét,
• az egyéb morfológiai tényezőket: aszimmetria, ptózis, megnyúlt, kitöltetlen bőrállomány (ez utóbbi gyakori több terhesség kihordása után),
• a mell alatti redő elhelyezkedését és a bimbóudvar méretét.

A konzultáció során a melltartóba helyezhető protézisek segítségével könnyebben elképzelheti a páciens, milyen térfogatú implantátummal lehetne elérni az általa kívánt mellméretet. Egy speciális számítógépes program a megadott értékek alapján megközelítő képet is tud mutatni a várható eredményről (ez természetesen sohasem fedi le teljesen a valóságot, csak segít a döntésben). Hogy ki mit tart a számára ideális méretnek, az egyénenként változó. Általában véve azonban azt mondhatjuk, hogy Európában az esetek többségében reális, a testalkatnak megfelelő, azzal arányos méretű melleket szeretnének a páciensek. Az Egyesült Államokban az ott kialakult szociokulturális közeg hatására általában az arányosnál valamivel nagyobb mellekre vágynak a nők. Az orvosnak a konzultációk során természetesen szem előtt kell tartania a páciens igényeit, de igyekeznie kell legjobb szaktudása szerint orientálni őt a számára legjobb, legtermészetesebb hatást keltő megoldás felé.

A forma

A gyártók ma a különböző formájú mellimplantátumok széles skáláját kínálják a fogyasztóknak. Nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen két alapforma létezik:
• a kerek implantátum, és
• az anatómiai alakú implantátum.

Leggyakrabban a kerek implantátumokat használják, főként azoknál a beavatkozásoknál, ahol az implantátum a mellizom mögé kerül. Ezekben az esetekben az anatómiai forma a mellizom szorítása miatt úgysem tudna érvényesülni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kerek implantátumok választása akkor indokolt, ha a mell felső részének is volument kívánunk adni. A csepp formájú, anatómiai implantátumok a mell alsó felének kitöltésére alkalmasak, és azoknál a pácienseknél van leginkább szükség rájuk, akik a megereszkedett melleknek szeretnének volument adni. A beültetés során nagyon fontos szempont, hogy az implantátum behelyezésére előkészített terület megfeleljen az implantátum méretének. Ha ugyanis az implantátum nem illeszkedik szorosan a mell saját szövetei közé, akkor akár el is mozdulhat, ami a mell alakjának deformitását okozhatja.

A MŰTÉTI TECHNIKÁK FEJLŐDÉSE

Az utóbbi időben számos ponton fejlődött a mellnagyobbító beavatkozások végrehajtásának technikája, s e változásoknak köszönhetően csökkent a műtéttel együtt járó kockázat. A modern sebészeti eljárásokkal jelentősen visszaesett a hematóma kialakulásának, azaz a beültetett implantátum körüli vérzésnek az esélye, s ez nagyon lényeges eredménynek számít, tekintettel arra, hogy az implantátum rossz tolerálásának ez lehet a műtét után az egyik legfőbb oka. A hematóma ugyanis megnöveli az esélyét az implantátum körüli heges tok kialakulásának, illetve a tokzsugorodásnak, amitől a mell megjelenése természetellenes, tapintata pedig kemény lesz.

A hematóma kialakulásának esélyét csökkentő eljárás

Az eljárás lényege, hogy a beavatkozás elején, a beültetendő implantátum helyének előkészítése során a sebész érösszehúzó és fájdalomcsillapító hatású fiziológiás szérumot fecskendez a szövetek közé. A szérumban oldott érszűkítő hatóanyag jelentősen csökkenti a beültetett implantátum körüli vérszivárgást, és ezáltal csökken a hematóma kialakulásának kockázata is. A szérum másik összetevője, a fájdalomcsillapító oldott állapotában közvetlenül a beavatkozás helyén itatja át a szöveteket, így az altatásból való ébredés után jelentősen mérséklődik a páciens fájdalomérzete, ami egyébként különösen a mellizom mögé történő beültetésnél igen jelentős lehet. Ezzel az ún. infi ltrációs technikával sikerült kiváltani az utóbbi időben a korábbi műtéteknél alkalmazott dréncsöves eljárást, ami nemcsak kellemetlenséget okozott a pácienseknek, hanem számos sebész véleménye szerint egyes – ritka – esetekben fertőzés forrása is lehetett.

A hematóma kialakulásának kockázatát csökkentő egyéb tényezők

Bizonyos megelőző intézkedésekkel még tovább csökkenthető a hematóma kialakulásának esélye. Várhatóan nem alakul ki a műtét után hematóma, ha:
• A műtét alatt az aneszteziológus a vérnyomást folyamatosan alacsonyan tartja.
• Ha a páciens a műtétet megelőző 10 napban nem szed sem aszpirint, sem véralvadásgátló gyógyszereket.
• Ha a beavatkozás időpontját megelőző egy hónapban a páciens abbahagyja a fogamzásgátló tabletta szedését.
• Ha az altatásból csak nagyon lassan, fokozatosan ébresztik fel a beteget a vérnyomás hirtelen megemelkedésének elkerülése érdekében.
• Ha a műtét időtartamát a lehetséges mértékig csökkentik, azzal elkerülhetőek a fertőzések.

Fejlődés az implantátumok gyártásának területén

Az utóbbi tizenöt év alatt rengeteget fejlődtek, tökéletesedtek a műtétek során beültetésre kerülő mellimplantátumok is. A ma felhasznált anyagok teljesen megbízhatóak, biztonságosan alkalmazhatóak. A gyártás rendkívül szigorú és nagyon pontosan szabályozott előírások szerint zajlik, a termékek kiválóak és egyenletes minőségűek. A gyártási folyamatot maguk a gyártók is állandóan kontrollálják: folyamatosan ellenőrzik a termékek tökéletes szivárgásmentességét, ellenállóképességét mechanikai és egyéb hatásoknak. A ma használt implantátumok 95%-a szilikongéllel tötött. A korábban az implantátumokban alkalmazott fiziológiás oldatot ma már nem használják. A sebészek által is igen megbízhatónak tartott szilikongéllel szinte teljesen természetes hatás érhető el. Az implantátumok újabb generációjánál az alkalmazott szilikongél állagát úgy fejlesztették ki, hogy ha a burok esetleg mégis megsérülne – ami egyébként csak igen ritka és kivételes esetben fordul elő – a szövetek közé kiszivárgó szilikon mennyisége akkor is csak elenyésző legyen. Az implantátum burkának kiképzésénél azt is figyelembeveszik, hogy textúrája mind megjelenésében, mind pedig tapintásában egészen hasonló legyen a mellmirigy szövetállományának textúrájához. Az implantátum így könnyebben és szervesebben tud beilleszkedni a test saját szövetei közé, és egészen természetes hatást kelt. A kívülről szövetszerűen kidolgozott, texturált felületű implantátumok alkalmazása jelentősen mérsékli a hematóma és a tokzsugorodás kialakulásának kockázatát is. A ma használt implantátumok élettartama általában 14–15 év (szemben a korábban alkalmazott, fi ziológiás oldattal töltött implantátumok 8–10 évnyi élettartamával).

ÖSSZEFOGLALÁS

Azt mondhatjuk tehát, hogy a mellnagyobbító beavatkozások mind az alkalmazott technikák, mind pedig a felhasznált anyagok tekintetében jelentős minőségi fejlődésen mentek keresztül az utóbbi tíz évben. A kutatások jelenleg is folynak. A kutatók főképpen azt vizsgálják, hogyan lehet tovább növelni a műtéti eljárások eredményességét, továbbfejleszteni az implantátum burkának anyagát, tökéletesíteni felületi megmunkálását, hogyan javítható tovább a szilikon töltőanyag minősége, az implantátum élettartama és formai kialakítása. Az esztétikai szakorvosnak munkája során fi gyelembe kell vennie a páciens morfológiai adottságait és a mellnagyobbító műtéttel kapcsolatos elvárásait is. E két tényező függvényében kell a konzultációk során döntésnek születnie a műtési vágás helyével, valamint a beültetendő implantátum méretével és formájával kapcsolatban. A mellnagyobbító beavatkozásokról beszélve nem lehet eléggé hangsúlyozni az orvos és a páciens közötti teljes nyíltságra és bizalomra épülő kapcsolat jelentőségét. A beavatkozás célja, hogy a beültetett implantátum a lehetséges mértékig természetes hatást keltsen majd, és a páciens pszichésen minél tökéletesebben el tudja fogadni, saját teste integráns részének tudja tekinteni az átalakuláson átesett melleket. Ehhez arra van szükség, hogy a beteg orvosától minden részletkérdés tekintetében pontos tájékoztatást kapjon, és a döntések az orvos és a páciens teljes egyetértésével szülessenek meg. Ez a jó viszony az alapja annak, hogy a beavatkozás után a páciens ne azt érezze, implantátumot visel a melle helyén, hanem problémájától megszabadulva valóban örülni tudjon új, megszépült melleinek.

Dr. Rémi ROUQUETTE- plasztikai helyreállító ésesztétikai sebész

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is.

Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején.

Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára.

Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük