Hírek

Amit a spa világáról tudni kell

Amit a spa világáról tudni kell

 

 

A SPA RITUÁLÉ

A rituálé kifejezés gyakran szerepel a spa kezelési kínálatában. Ez az a varázsszó, amitől a spa kezelés másnak, többnek tűnik föl, mint egy kozmetikai szalonban igénybe vehető kezelés. Ez az a kifejezés, ami beindítja a vendég fantáziáját. A rituálé mindenekelőtt olyasvalami, ami rítusokhoz kötődik, a hagyományban nem egyszer szakrális tartalmú rítusokhoz. Bizonyos szempontból a spa is lehet szakrális rítusok helye, csak nem vallásos értelemben. A spa rituálé alapja egy egészen profán szakralitás: magunkkal hívjuk testünket egy olyan utazásra, amelyben a lelket tápláló belső csenddel találkozhatunk. Annak a vendégnek, aki egy valódi spa szolgáltatását veszi igénybe, valódi szertartásban lehet része, melyen keresztül saját belső énjéhez juthat közelebb. Ez a belső ember mindenkiben benne él. Ez a belső ember áll csöndben és a szépségtől lenyűgözve egy csodálatos táj láttán, ez fogadja magába a zenéből szóló harmóniát. A rituálé lényege a rítus. A rítus lényege pedig valamely cselekedet szertartásszerű végrehajtása. Az indiaiak számára rituálé például a naponta ismétlődő reggeli meditáció, a mohamedánok számára a napi ötszöri ima. A rituálé azonban nem jelent felétlenül vallási szertartást, de mindenképpen olyan, rendszeresen ismétlődő, különleges, a hétköznapokból átmenetileg kiemelő, jelentőségteljes eseményt jelent, amely fontos szerepet tölt be az ember életében, és nemcsak a tudatra, de a tudattalanra is óriási hatással van. Egyfajta rituálé lehet például az is, ha a mindennapos tisztálkodási szokásunkat egy-egy alkalommal másképpen végezzük, mint rendesen: ünneppé tesszük. Hogyan? Például úgy, hogy gyertyát és füstölőt gyújtunk a fürdőszobában, lejjebb csavarjuk a lámpát, fürdővizünket illatos olajokkal tesszük különlegessé, és az ünnepélyes díszletek és körülmények bensőnkben is ünnepre indítanak: a szokásos napi higiénia rutinja így emelkedhet egy ceremoniális szertartás szintjére. Hasonló ceremoniális esemény például a teázás kínai vagy japán szertartása. Egy csésze teát meginni lehet mindennapos dolog, ám egy kínai vagy japán teaszertartáson részt venni valóságos ünnep, ahol minden apró mozdulatnak, a meleg italok különleges zamatának, a legfinomabb zajoknak, még a csendnek is jelentősége van. A rituálé ugyanis egy sajátságos belső állapotot idéz elő a benne részt vevőkben. E különleges ünnepi alkalmat mindenki másképp éli meg. Van, akire esztétikai élményként hat: szépnek találja, amiben része van; más esetleg szakrális, spirituális élményként, vagy az önmagával való mélyebb találkozás lehetőségeként él át valamely rituálét. A megélésekben azonban mindig közös a hétköznapitól eltérő tudatállapot, az emelkedettség, az ünnep, a belső ember öröme. A spa rituálék megalkotásához a ceremónia művészetét kell belülről ismernie a jó szakembernek. Tudnia kell, hogyan varázsolhatnak ünneppé egy kezelést a tökéletesen kidolgozott és összhangba hozott részletek, mitől lesz ceremoniális szertartássá egy több kezelést magában foglaló cselekménysor, ami önmagában nem lenne több, mint egy fürdő, egy testradírozás meg egy masszázs. A spa művésze az, aki tudja, hogyan áll össze mindez egy belső élményt nyújtó ceremóniává.

A RITUÁLÉ JELLEMZŐI

Kezelés és idő
Ha rituáléról beszélünk, mindig felmerül az idő kérdése is. A rituálé ugyanis időigényes dolog, szertartás jellegénél fogva mindig több időt vesz igénybe, mint az őt alkotó tevékenységek önmagukban. És felmerül az idő kérdése abban a vonatkozásban is, hogy a rituálé nem más, mint az időből való kilépés ideje, és ebben az értelemben tulajdonképpen időn kívüliség. A spa kezelés mindig felfogható úgy is, mint egy bizonyos idő, amit a vendég saját belső énje számára tart fenn: ez a két vagy három órás időtartam a belső én ideje. A spában az idő fogalma rendkívül lényeges kérdéseket vet fel. A spa ideje ugyanis az időn kívüliség ideje. Ha a spa hivatásának megfelelően működik, a vendég, aki a kezelés során belső énje ünnepét éli, kívül kerül az idő korlátain.

Kezelés és történet
A rituálé egyes elemeit a történet köti össze, ez szervezi egyetlen élményként megélhető egészszé a kezelés egyes momentumait. Ha például egy vinoterápiás kezelést vesz igénybe a vendég, a kezelésen keresztül a bor készítésével és élvezetével kapcsolatos történetet tapasztalhat meg. Erről szól, erről mesél majd neki minden: a hámlasztás, a fürdő, a masszázs…

A kezelés logikai lánca
A vendégek kifejezetten szeretik, sőt igénylik, hogy az általuk igénybe vett kezelés egyes elemei határozott koncepcióba rendeződjenek. Nagy előnye egy márkának, ha termékei eleve alkalmasak arra, hogy beilleszthetőek legyenek egy történet koncepciójába. A jól megkomponált kezelés bizonyos szempontból hasonlít egy kiváló étteremben elköltött, egymással ízharmóniát alkotó, különböző fogásokból álló ebédhez is. A lényeg, hogy legyen egy alapmotívum, amely végigvonul a jól felépített történeten, amelyet a vendég a testét érő különböző hatásokon keresztül fogad be, él magáévá. A vezérmotívum és a kezelés egyes elemei közötti összefüggések alkotják a történetet, amely alapvetően meghatározza egy rituálé értékét, minőségét.

A komplett kezelés mint gazdasági tényező
A jó történet és a kezelés egyes elemei közötti koherencia komoly gazdasági értéket képvisel. Miért? Mert bár vannak olyan vendégek, akik csak egy masszázst kérnek a spában, a többség mégis egy több részből álló, komplett kezelést, rituálét választ a kezelési kínálatból. A spában nagyon lényeges, hogy a fogadószemélyzet, amelynek tagjai segítik a vendéget a számára megfelelő szolgáltatás kiválasztásában, értsenek a kezelések értékesítéséhez, azaz el tudják juttatni a kezelésekről szóló információt a vendéghez. Előfordult, hogy egy számomra korábban ismeretlen spában egyszer egy nagykezelést kértem, amely bőrradírozásból, egy zuhanyozást követő fürdőből, masszázsból és reflexte-rápiából állt. Azt kell mondanom, hogy a kezelés egyes elemeinek színvonala gyakorlatilag értékelhetetlenül rossz minőségű volt. Ennek ellenére mire véget ért a történet (mire a nagykezelés egymás után következő szertartásait egymás után mind igénybe vettem), egészen ellazultam, és a belső béke állapotába kerültem. Nem a rituálé ceremoniális értékei miatt, hanem mert miközben végighaladtam a hoszszú kezelés egyes állomásain, az önmagamra fordított időnek köszönhetően lassan beállt bennem egy olyan energiaszint, amelyet nyugalomként, belső békeként éltem meg. A rituálé, az egymásra épülő elemekből álló, időben elhúzódó kezelési szertatás már formai sajátosságainál fogva is magában rejti az eredményesség lehetőségét. Ha mindehhez pedig még magas színvonalú szakmai hozzáértés is párosul, akkor garantált a tökéletes siker.

A RITUÁLÉ ELŐNYEI

Gazdasági haszon
A rituálé mindig egy komplett kezeléssort tartalmaz, amely egyrészt jóval eredményesebben fejti ki hatását a vendégre, mint például egyetlen masszázs önmagában, másrészt pedig jóval kifizetődőbb az intézmény számára. A rituálé a spa kínálatában olyan, mint egy ínycsiklandó, komplett menüsor egy étterem étlapján.

Kommunikációs lehetőség
A kezelési kínálatban nemcsak a rituálé nevét, hanem a kezelést alkotó összes állomás megnevezését szokás feltüntetni. Ezeken a kezelési leírásokon keresztül lényegében egy reklámkiadványt adunk vendégeink kezébe, amely alapján képet kaphatnak az igénybe vehető szolgáltatások sokféleségéről, változatosságáról, és kedvet kaphatnak akár többféle rituálé kipróbálásához is.

A koncepció mint bevételi forrás
Az egymásra épülő elemekből valamely koncepció alapján felépülő rituálé mindig hatékonyabb, mint az önálló kezelés, és nagyobb bevételhez juttatja az intézményt.

A munkaerő kíméletes foglalkoztatása
Ha egy spa nem kínál komplett rituálékat, csak önálló kezeléseket és masszázsokat, az a munkaerő szempontjából azt jelenti, hogy a munkatársaknak napi 8–9 órán keresztül ugyanazt a tevékenységet kell végezniük monoton ismétlődésben. Ha viszont például egy masszőr egész nap, egyfolytában masszíroz, óhatatlanul mechanikussá válnak a mozdulatai, és a nap végére már egészen biztosan úgy dolgozik, mint valami gép. A spa kezelőszemélyzete azonban a kezelések során saját energiáját adja át a vendégnek, ezért sem mindegy, milyen a munkatársak igénybevétele, saját energiaszintje. A monoton ismétlődés felemészti, kiöli az emberből a jó energiákat. Hosszú távon egyetlen szakember sem tud olyan belső forrásokat mozgósítani, amelyekkel pótolhatná a gépies, lélektelenül végzett munka során elvesző energiákat. A spában különösen lényeges szempont, hogy a munkatársak megőrizzék magukban a munka szeretetét, hogy magukból akarjanak adni valamit a vendégnek. Ez az intézmény sikerének egyik legfontosabb alapfeltétele. Éppen ezért a spa világában a legtöbb helyen az a szokás, hogy minden vendégre jut egy kozmetikus, aki a vendéget az általa választott kezelés valamennyi állomásán végigvezeti. Fogadja és üdvözli a vendéget, elkészíti számára a fürdőt, készít számára egy teát, gondoskodik a kezeléshez illő zenéről. Egyes spákban rövid, néhány perces meditáció, színekre, illatokra, hangokra koncentrálás is hozzá tartozik a rituálékhoz. Ezt az irányított meditációt is ugyanaz a személy vezeti, mint aki a kezelés összes többi műveletét végzi majd. A kozmetikus néhány percig még vendégével marad a meditáció után, majd magára hagyja őt a fürdő idejére, általában 20 percre. Ez alatt az idő alatt esetleg előkészül a rituáléban soron következő műveletre, vagy maga is pihen, feltöltődik. A fürdés végeztével elkíséri vendégét a kabinba, ahol ő maga végzi a testradírozást és az azt követő masszázst, majd – ha a kezeléshez például testpakolás is tartozik – a pakolás felvitele után ismét elhagyhatja a kabint, és a hatóidő alatt neki is újabb alkalma van a pihenésre. Ha a kezelőszemélyzet nincs a kimerülésig kihasználva, akkor alakulhat csak megfelelően a vendég és a kozmetikus viszonya is. Ez pedig alapfeltétele a kezelés sikerének. Ha a kozmetikus (masszőr, terapeuta) kipihent, kiegyensúlyozott, munkájában örömét leli, akkor tudja mozgósítani magában azokat belső energiákat, amelyek segítségével a vendég saját energiaszintjének egyensúlya helyreállhat.

A kezelés hatékonysága
A több kezelési elemet magában foglaló rituálé a relaxáció szempontjából mindig garantáltan hatékonyabb, mint az önálló kezelések. Ha például egy komplett fogyasztó rituálét választ a vendég, amely tartalmaz egy fürdőt, egy fogyasztó masszázst és egy méregtelenítő testpakolást, annak hatásfoka biztosan magasabb lesz, és az eredmény nem marad el.

Eljutni a harmóniáig
A rituálé, amely egy időben is elhúzódó folyamat, a lehető legalkalmasabb arra, hogy a stressztől terhelt, kimerült, igénybe vett vendég ellazuljon, és lassan befelé fordulva megtalálja a belső béke, a jó közérzet, a harmónia felé vezető utat. Ezt az ellazulást segítik számos spában egy csésze finom tea elfogyasztásának rítusával. De jártam olyan spában is Portugáliában, ahol a kezeléshez egy kis pohár portói bor kóstolgatása is hozzá tartozott. És ismerek olyan luxusszolgáltatásokat nyújtó spákat is, ahol a vendéget egy pohár pezsgővel kínálják meg.

Spa és kreativitás
A spa világa a kreativitás szabad kibontakozásának tere. Természetesen vannak tradicionális, ismert rituálék, de a saját szertartások kidolgozásának lehetősége minden spa számára nyitva áll. A spa kezelések éppen attól érdekesek, hogy végeláthatatlan, mindig megújítható lehetőségeket kínálnak.

Az attraktív és rentábilis kezelési kínálat
A spa bizonyos szempontból hasonló az étteremhez, a kezelési kínálat pedig az éttermek étlapjához. Vannak olyan spák, amelyek 10 vagy akár 30 oldalas kezelési kínálattal igyekeznek levenni a lábukról vendégeiket. Ez azokat a kínai éttermeket juttatja eszembe, ahol legalább hetvenféle étel közül lehet választani. Zavarba ejtő az ilyen óriási kínálat, és az embernek az a gyanúja támad, hogy ennyi mindent nem lehet igazán magas színvonalon művelni… De a másik véglet ugyanilyen veszélyes. Ha nincs megfelelő kínálat, nem lesz elegendő vendég sem, és az ilyen spa éppúgy anyagi nehézségekkel küzd majd, mint az az étterem, ahol kizárólag kagylót lehet enni, és semmi mást.

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is.

Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején.

Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára.

Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Még szintén kedvelheted...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük